Khuôn tart/ pizza/ chiffon/ bundt/ sandwich
Khuôn Sandwich Bánh Mì Gối Khuôn Sandwich Bánh Mì Gối Khuôn Sandwich Bánh Mì Gối Khuôn Sandwich Bánh Mì Gối Khuôn Sandwich Bánh Mì Gối Khuôn Sandwich Bánh Mì Gối
Click hoặc rê chuột vào ảnh để phóng to

Khuôn Sandwich Bánh Mì Gối

Vui lòng chọn đúng sản phẩm cần mua
65.000 đ
Xem (200)
Còn hàng Hết hàng
Sandwich Bánh Mì Gối 15x10x10 (Dày 7dem)
65.000 đ
Còn hàng
Sandwich Bánh Mì Gối 20x10x10 (Dày 7dem)
69.000 đ
Còn hàng
Sandwich Bánh Mì Gối 22x10x10 (Dày 7dem)
75.000 đ
Còn hàng
Sandwich Bánh Mì Gối 25x10x10 (Dày 7dem)
85.000 đ
Còn hàng
Sandwich Bánh Mì Gối 25x12x12 (Dày 7dem)
90.000 đ
Còn hàng
Sandwich Bánh Mì Gối 30x10x10 (Dày 7dem)
95.000 đ
Còn hàng
TỔNG: 65.000 đ
Mô tả chi tiết